Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Branddagen 2023

Kursusnummer: BRO15614

Kursusbeskrivelse

DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles konference, Branddagen, for byggeriets aktører. Konferencen tager afsæt i de nyeste reguleringer af brandregler, og går i dybden med hvilken effekt de har i praksis.


09.15 – 09.30  Velkommen
09.30 – 10.20 Key note: Green Solution House – en skræddersyet brandstrategi
10.20 – 10.35 Info om workshop og fordeling
10.35 – 10.55 Pause
10.55 – 12.00 Workshop
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.45 Workshop
13.50 – 14.50 Workshop
14.50 - 15.15 Pause
15.15 – 16.00 Key note: Vanløsebranden – et år efter
16.00 Opsamling og tak for i dag


Her kan du læse mere om indlæggene og workshops:

Green Solution House – en skræddersyet brandstrategi
Jacob Ettrup, kompetencechef, Træ at ABC - Rådgivende Ingeniører og Morten Steen Johansen, certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol, medejer SafeDesign

Det grønne fyrtårn inden for cirkulært byggeri, Green Solution House (GSH) på Bornholm, er designet af den ene af to ophavsmænd til Cradle2Cradle, William McDonough + Partners. GSH er designet ud fra Cradle2Cradle-filosofiens kredsløbskoncept. Alle bygningens anvendte materialer er derfor enten genanvendelige eller biologiske nedbrydelige, modsat vores traditionelle måde at tænke byggeri som en lineær proces uden krav til materialers genanvendelighed. Konkret har konceptet, herunder bygningens design og materialevalg, udfordret den måde vi traditionelt tilrettelægger brandstrategi og -sikring. Jacob Ettrup og Morten Steen Johansen beretter i dette indlæg om den brandtekniske strategi og de virkemidler der blev taget i brug for at sikre det utraditionelle byggeri.

Er du forhindret i at deltage i hele Branddagen? Så har du mulighed for at købe dette indlæg online: Branddagen online: Green Solution House – en skræddersyet brandstrategi

Vanløsebranden – et år efter
Rasmus Brylle, teknisk chef og bygningskonstruktør, Scandi Supply og Ib Bertelsen, direktør, DBI

Den 25. marts 2022 bliver 90 familier hjemløse, da en voldsom brand raserer 15 opgange i en ejendom på Grøndals Parkvej i Vanløse. I tiden efter branden har DBI været involveret i udredninger i forhold til spørgsmålet om, hvordan det kunne gå så galt. I dette indlæg vil vi kort gennemgå brandforløbet, men hovedvægten vil være på de resultater, som den efterfølgende udredning kom frem til. Fokus vil endvidere være på, hvilke forhold man skal være særligt opmærksom på i eksisterende byggeri af samme årgang og eksempler på tiltag, der vil kunne medvirke til forbedring af brandsikkerheden i lignende byggeri.

Er du forhindret i at deltage i hele Branddagen? Så har du mulighed for at købe dette indlæg online: Branddagen online: Vanløsebranden – et år efter


Det er muligt at deltage på 3 af følgende workshops:


Gennemføringer
Helle Vilsner, Fire and Project Manager, Armadan A/S

Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele i forhold til præ-accepterede løsninger og i forhold til ”Vejledning om ombygning og brug af certificerede rådgivere i relation til ændringer af BR18”
Hvornår skal gennemføringer sikres efter nye krav og hvornår kan gennemføringer udføres som eksisterende godkendte forhold eller bedre? Hvilke gennemføringer kan udføres lovligt og hvordan?

Nyt i Bygningsreglementet inden for det sidste år
Lars Roed, brandteknisk rådgiver, bygningsingeniør, Master i Brandsikkerhed, DBI

Nedslag og kig på de særlige ændringer der har været siden sidst. Herunder opdaterede vejledninger for certificerede brandrådgivers virke og mulighed for fravigelser i brandklasse 2, samt midlertidige tilladelser, og godkendelser af planer.

Renovering og ombygning, hvad er praksis?
Poul Nielsen, medindehaver og arkitekt,3RKØBENHAVN

Ombygningssager/ lovliggørelse i forhold til bilag 6. Hvilke særlige opmærksomhedspunkter der er ved ombygningssager? Hvornår skal der anvendes certificeret brandrådgiver og hvad er eksisterende, godkendte forhold? Et kig på de administrative bestemmerler vedr. ombygningssager.

Brandteknisk klassifikation og relation til brandklasserne
Janne G. L. Frederiksen, funktionsleder, DBI og Christian Andersen, funktionsleder, DBI 

  • Lær om brandteknisk dokumentation, der kan anvendes til brandklasse 2-projekter og hvorfor anvendelsesområdet til en klassifikation er meget vigtigt at forstå. Hør om brandprøvningerne bag klassifikationerne.
  • Eksempler fra konkrete byggesager og på, hvornår BK2-rådgiveren enten skal have fat i en BK3/4-rådgiver eller skal foreslå, at der foretages brandtest med henblik på 8.7.b-bedømmelser.Hvad er det politisk besluttede sikkerhedsniveau i BK 3/4?
Morten Steen Johansen, certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol, medejer SafeDesign

Dekonstruktion af eksemplerne på brandtekniske begrundede vurderinger (BVB) og komparative analyser (KOM), der er givet af Social- og Boligstyrelsen i ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 8: Eftervisning”. Workshoppen har til formål at udlede det sikkerhedsniveau, som de enkelte fravigelser og kompenserende tiltag giver for det konkrete eksempel. Der vil i gennemgangen være et særligt fokus på byggeri med bærende bygningsdele og overflader af træ.Målgruppe

Branddagen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Kursusindhold


Varighed

1 dag.

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Middelfart, Huset
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart

PRISER

DKK 4.500,00
(medlem)
DKK 4.500,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
11. maj 2023 09:00 - 16:15

Middelfart, Huset
10. maj 2023 09:00 - 16:15
Tilmeld

Branddagen 2023

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Lonni Nejlund
Lonni Nejlund Kursuskoordinator for DBI kurser og Skræddersyede firmakurser
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV