Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Rådgivning om rejsesikkerhed

Beskyt medarbejdere og drift

Ophold i udlandet kan medføre en række risici for en organisations medarbejdere som f.eks. kidnapning, korruption, mistet bagage og kryb og kravl. Rejseaktivitet i lande, hvor kultur og værdier adskiller sig væsentligt fra de danske, kan skabe udfordringer, der medfører risici for din organisations omdømme. DBI rådgiver om og tilbyder assistance til proaktiv tilrettelæggelse af rejsesikkerheden på alle niveauer fra strategi 

og politik til praktik. Så kan dine medarbejdere rejse sikkert, og du beskytter din organisations drift og omdømme.

Sæt rammerne for rejsesikkerheden

Baseret på din organisation og dens rejsemål kan DBI give et overblik over de sikkerheds- og sundhedsrisici, medarbejderne kan møde. Med det udgangspunkt rådgiver og underviser DBI i, hvordan din organisation kan forberede sig bedst muligt og skabe et beredskab, hvis uheldet er ude. DBI kan også assistere med at udvikle en rejsesikkerhedspolitik, som sikrer faste rammer og et højt niveau af sikkerhed under alle rejseaktiviteter.

Bidrager til en høj grad af sikkerhed og tryghed for rejsende medarbejdere

Giver bedre beskyttelse af din organisations drift og højere medarbejdertilfredshed

Reducerer juridiske og finansielle risici

Giver kendskab til gældende krav på området, bl.a. arbejdsmiljølovgivningen

Kurser til de rejsende

DBI tilbyder rådgivning og kurser om konkrete redskaber til at håndtere de situationer, der kan opstå for de rejsende medarbejdere. Undervisningen tilpasses din organisations behov og destinationer men kan bl.a. omfatte færdigheder som håndtering af vaccinationer, sikker indkvartering, simple risikovurderinger, stresshåndtering i tilspidsede situationer, kulturforståelse, og hvordan man håndterer dilemmaer som korruption i overensstemmelse med din organisations værdier.

En pligt og en fordel

En helstøbt indsats med politikker og træning fra DBI beskytter dine medarbejdere og minimerer risikoen for konsekvenser som langvarig 

sygdom blandt værdsatte medarbejdere eller endda fratrædelser, der kan påvirke driften. Din organisation handler samtidig etisk og lever op til arbejdsmiljølovgivningen, internationale standarder og best practice på området. Det viser, at medarbejdernes sikkerhed har høj prioritet, og det styrker medarbejdertilfredsheden og fastholdelsen.

Ydelser og rådgivning om rejsesikkerhed

  • Generelle samt individuelle risikovurderinger for rejseaktiviteter og destinationer
  • Udarbejdelse af og rådgivning om strategier, politikker, planer mv., der støtter virksomhedens rejseaktiviteter og forretning 
  • Praksisnær træning af medarbejdere
  • Proaktiv risikostyring der integreres med virksomhedens Enterprise Risk Management
  • Rådgivning om generel sikkerhedsadfærd, kulturforståelse og kommunikation

VIL DU HØRE MERE? KONTAKT OS ELLER BLIV RINGET OP

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Karin Castro
Karin Castro Funktionsleder
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV