Nye brandsynsregler: Nu skal der styr på drift, kontrol og vedligehold

Udgivet: 08.02.22

Med BR18 kom der meget konkrete krav til kontrol af bygningers brandsikkerhed. Men det er først nu – med indførelsen af nye brandsynsregler – at myndighederne kontrollerer, om man opfylder kontrol- og dokumentationskravene i BR18.

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som får stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper. Det gælder bl.a. hospitaler, plejehjem, skoler, institutioner, hoteller og forsamlingshuse, hvis bygningsejere fremover kan opleve påbud, hvis ikke bygningerne lever op til kontrol- og dokumentationskravene i bygningsreglementet.

Med den nye bekendtgørelse skal brandsyn nemlig fremover foretages på en ny måde – enten efter en DV-plan (drift- og vedligeholdelsesplan), DKV-plan (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller efter beskrivelserne i kapitel 7 i vejledningen om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

- Kravene til kontroller og dokumentation steg markant med BR18, og i 2020 udkom så den tilhørende vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Men det er først nu, at der ikke længere er nogen vej udenom, fordi bygningsejere ganske enkelt kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskabet går brandsyn, siger Brian Mailund, funktionsleder i DBI’s inspektionsafdeling, og tilføjer:

- Desuden skal man være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri.

Mange egenkontroller

Mange af de nye kontroller skal udføres som egenkontrol. Bl.a. skal brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg kontrolleres, ligesom der også skal udføres årlig kontrol af den passive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer.

- Store dele af egenkontrollen kan udføres af den driftsansvarlige, men kontrol af anlæg og passiv brandsikring kræver mere teknisk indsigt. Derfor skal der både fagkompetencer og ekstra mandetimer til, og det koster selvfølgelig alt sammen, siger Brian Mailund og påpeger:

- For fremover er det altså ikke nok bare at sætte et flueben ud fra de forskellige egenkontroller. Beredskabet tjekker nemlig, om kontrollerne rent faktisk er udført, og om dokumentationen er i orden.

Hvilke påbud og forbud der vil blive udstedt, når beredskaberne går brandsyn, må vise sig i den kommende tid. Men ifølge Beredskab Fyn vil brandsynene også fremover være baseret på god dialog, respekt og et mål om at få de driftsansvarlige til at forstå vigtigheden af at opfylde kravene.

DKV-planer og påbud

Allerførst er der imidlertid mange, som måske er usikre på, hvordan de udarbejder en plan for den påkrævede drift, kontrol og vedligehold, hvad de helt nøjagtigt skal kontrollere for at undgå påbud, og hvordan en påkrævet DKV-plan skal udformes. Den usikkerhed er der dog råd for.

- DBI kan hjælpe med et brandtjek, hvor vi gennemgår DKV-plan og tjekker, om bygningen lever op til BR18, både i forhold til kontroller og den passive brandsikring, siger Brian Mailund og uddyber:

- Nogle af de værktøjer, der kan være en god hjælp til kontrol og dokumentation, er bl.a. DBI’s DBI Egenkontrol. Ønsker man i stedet en papirløsning, har vi også vores brandlog, der fungerer som en forenklet DKV-plan. Begge dele giver et godt overblik over de påkrævede kontroller og deres intervaller og indeholder mulighed for at dokumentere de udførte kontroller og vedligehold, siger han.

Er der først udstedt et påbud ved brandsyn, kan DBI også hjælpe med at følge påbuddet.

Læs mere om BR18-krav til drift, kontrol og vedligehold HER  og HER.

Brandtjek

DBI tilbyder Brandtjek, hvor hele bygningens brandsikkerhed og drift, kontrol og vedligehold kontrolleres efter de nye krav i BR18. Læs mere

DBI Egenkontrol

DBI Egenkontrol er et driftsværktøj, der kan tilpasses næsten alle rutineprægede vedligeholdelses- eller serviceopgaver. Løsningen er digital og anvendes fra smartphone eller tablet ved hjælp af QR-koder. Dermed udføres eftersyn, rapportering og arkivering i én og samme arbejdsgang. Læs mereKontakt:

Brian Mailund

Funktionsleder, Inspektion
24 43 43 30
bma@brandogsikring.dk

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn