Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Netværk for specialdetektering af brand

Virksomheder og organisationer sikrer sig imod brand for at beskytte liv og værdier. En central del af brandsikring består af sensorer, som kan detektere brand. Men i en række situationer kan de nuværende detektorer ikke dække virksomhedernes behov. Dette udækkede imødekommer dette projekt ved at skabe et netværk, hvor kunder og leverandører mødes og skaber innovative fælles løsninger.

Specialdetektering er kendetegnet ved, at alarmejeren har nogle særlige behov til sikring imod brand som f.eks. udendørs detektering, detektering i støvede miljøer eller detektering af særligt farligt gods, m.fl. Disse områder har alle et særligt behov for tidlig og præcis detektering af brand, da brand i disse miljøer kan have katastrofale konsekvenser for virksomheden og samfundet.

Specialdetektering af brand kan betegnes som en intelligent tilgang til brandbekæmpelse. Løsningerne tilgodeser alarmejeren med hurtig alarmering og information om en potentiel brand. Ligeledes er der fokus på at undgå antallet af blinde alarmer, ved at udvikle løsninger til det specifikke (ofte aggressive) miljø.

I dette projekt samarbejder DBI med Maskinmesterskolerne i København, Århus og Fredericia om at skabe et netværk som involverer uddannelse, GTS og erhverv. Formålet er at dele viden, behov og afføde innovation til fremtidens specialdetektorer. Samtidig vil danske virksomheder som er særligt interesserede i specialdetektering blive inddraget aktivt til innovationsaktiviteter for at løse erhvervslivets udfordringer. Projektets fokus på at fremhæve fordelene ved specialdetektering skal give de samarbejdende virksomheder en øget indsigt i, hvordan ny teknologi kan løse deres individuelle udfordringer.
Network for special detection of fires
Giorgio Marinelli

Projektansvarlig
Giorgio Marinelli
Forsknings- og innovationskonsulent

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING