Udviklingsprojekter inden for den maritime sektor

Contain

Contain

Brande ombord på containerskibe er et stigende globalt problem. Historisk set har disse brænde vist sig at være yderst komplekse og svære at håndtere - ofte med store økonomiske tab til følge og i værste fald tab af menneskeliv.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Project Manager (PhD)

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. november 2019 til 31. december 2020 Læs mere
E-ferry

E-ferry

Projektets mål er at designe, bygge og demonstrere en 100% el-dreven "grøn" færge. Færgen skal være i stand til at transportere passagerer, biler og lastbiler i fuldt omfang på længere afstande end tidligere set.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Projektet løber fra: 1. juni 2015 til 31. maj 2020 Læs mere
FIRST

FIRST

Formålet med projektet er at optimere brandsikkerheden for fremtidige autonome skibe. Dette gøres ved at tilvejebringe et grundlag for en holistisk brandstrategi for helt eller delvis autonome småfærger i Danmark.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. januar 2018 til 31. marts 2019 Læs mere
Trailer cat

Trailer cat

Målet er at mindske omkostningerne på trailere med 50% og en CO2 reduktion på 70% per trailer. Derudover skal markedet analyseres og en business case skal udvikles. Dette vil give en god baggrund for forhandlinger mellem partnere, kunder, havne, skibsværfter, ministerier osv.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Projektet løber fra: 1. april 2015 til 31. marts 2018 Læs mere

Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Dette projekt har til formål at gentænke og styrke brandbekæmpelsen ombord på særligt udsatte FRP-skibe, ved at udvikle nye guidelines for brandbeskyttelse baseret på erfaringer fra Umoe Ventus ulykken
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. marts 2017 til 9. februar 2018. Læs mere
Blue battery

Blue battery

Formålet med projektet er at styrke brandsikkerheden for batterisystemer til søs. Dette opnås via en undersøgelse af tidligere brande i batterisystemer samt anbefalinger til fremtidig brug af maritime batterisystemer.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. april til 22. december 2017 Læs mere
Røg og tox til søs

Røg og tox til søs

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe et grundlag for en fremtidig dansk strategi for FRP-komponenter til skibsbyggeri. Dette opnås igennem dokumentation af eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til godkendte FRP-produkters røgafgivelse. Hermed skal projektets resultater bidrage til at styrke brandsikkerheden på skibe med FRP-komponenter.
Projektansvarlig
Lene S. Kristensen
Civilingeniør

Telefon: 23 31 93 63
E-mail: lsk@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. august 2016 til 30. september 2017 Læs mere
COMPASS

COMPASS

Formålet med COMPASS-projektet var at lette designprocessen for passagerskibe i letvægtskomposit for både værfter, leverandører og rederier. Derudover var det formålet at lette godkendelses-processen af civile fartøjer med letvægtskompositkomponenter.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Projektet løb fra: 1. januar 2014 til 30. september 2016 Læs mere
Lightship

Lightship

Projektet formål var at skabe et overblik over og formidle den tilgængelige viden om kommercielt skibsbyggeri i FRP igennem en inddragelse af relevante aktører i den maritime værdikæde.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Projektet løb fra: 1. april til 30. juni 2015. Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn