Udviklingsprojekter om brandsikkerhed i bygninger

Invitation til deltagelse i udviklingsprojekt om træfacader med holdbare brandtekniske egenskaber

Nyt projekt skal – gennem undersøgelse af effekterne ved ældning af træfacader imprægneret med brandhæmmere – introducere nye teknologier, serviceydelser og standarder.
Projektansvarlig
Simon Sköld
Research Consultant

Telefon: 50 80 65 20
E-mail: ssk@dbigroup.dk
EU FireStat: Closing data gaps and  paving the way for pan-European Fire Safety Effort

EU FireStat: Closing data gaps and paving the way for pan-European Fire Safety Effort

DBI deltager i et nyt projekt, der skal skabe en samlet brandstatistik for alle EU-lande. Statistikken kan på sigt være med til at forbedre brandsikkerheden i hele Europa.
Projektansvarlig
Friedrich Grone
Brandundersøger

Projektet løber fra: juli 2020 og frem til januar 2022 Læs mere
Nye brandtekniske testmetoder, standarder og vejledninger

Nye brandtekniske testmetoder, standarder og vejledninger

DBI vil give producenter bedre adgang til brandtest og certificering af eksempelvis maling, facader, branddøre og kanaler (ventilation). Arkitekter og rådgivere får bedre redskaber til at udføre brandteknisk design og tilsyn.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Brandteknisk vurdering af bygningsdele

Brandteknisk vurdering af bygningsdele

DBI udvikler en transparent metode og ydelse for brandteknisk vurdering. Den gør det enklere at få nye og innovative bygningsdele godkendt til konkret anvendelse og at sikre brandsikkerheden i bygninger i brandklasse 4.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Brandtest og modellering af materialeegenskaber

Brandtest og modellering af materialeegenskaber

DBI vil udvide materialeforståelsen og undersøge sammenhængen mellem materialesammensætning og brandtekniske egenskaber for at udvikle rådgivning baseret på mikroskalatest og modellering, der kvalificerer SMV’ers materialevalg tidligt i udviklingen.
Projektansvarlig
Dan H. Lauridsen
Lead Technical Consultant

Telefon: 23 35 50 44
E-mail: dhl@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Digital tryghed

Dislocating Promises

How Digitization Organizes and How Organizations Digitize in Fire Safety

Projektet udføres i samarbejde med Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet, samt med Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Lead Anthropologist

Projektet løb fra: 1. april 2017 til 31. marts 2020 Læs mere
Træ og Ild i Arkitekturen, et Argument for Adfærdsmaterialisme

Træ og Ild i Arkitekturen,
et Argument for Adfærdsmaterialisme

Erhvervs PhD'en er en udforskning af træ som materiale.
Projektet løber fra: 1. august 2015 til 23. april 2019 Læs mere
Dokumenteret brandsikkerhed

Dokumenteret brandsikkerhed

DBI vil udvikle og styrke den teknologiske infrastruktur og de teknologiske serviceydelser til dokumentation af brandsikkerhed og brandsikkert design af komponenter og systemer til brug i bygninger eller skibe. Formålet er at give danske virksomheder nem adgang til såvel den nyeste viden om brandsikkert design som brandprøvninger, der kan dokumentere, at de stillede myndighedskrav er overholdt.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018. Læs mere
Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed

Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed

Formålet er at bidrage til at øge byggeriets produktivitet gennem en digitalisering af processerne i forbindelse med projektering af brandsikring. Dette er i fokus for såvel virksomheder som organisationer og myndigheder. I dag er projekterende virksomheder ofte nødt til at inddrage dyr og tidskrævende ekstern ekspertviden.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Projektet løber fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018 Læs mere
Brandteknisk PrototypeLab for nye byggevarer

Brandteknisk PrototypeLab for nye byggevarer

DBI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, som skal øge træfsikkerheden, minimere omkostningerne og forkorte time-to-market, når nye byggevarer skal bestå brand-prøvning. Målet er at styrke producenternes konkurrenceevne og eksport samt at understøtte skabelsen af arbejdspladser.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018 Læs mere
Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing

Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing

Denne erhvervs postdoc udføres i samarbejde med Lund universitet. Projektets formål er at udvikle en numerisk model til at vurdere facade systemers performance ved brand.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. juni 2017 til 31. maj 2018 Læs mere
Fire Forecaster

Fire Forecaster

Formålet med dette projekt er at anvende begrebet kunstige neurale netværk og historiske brandtestdatasæt som inputparametre til at opbygge en forudsigelsesmodel til at definere brandmodstanden for et maritimt skot udsat for standardbrand fra den ene side.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. februar 2017 til 1. februar 2018 Læs mere
Façade Fire Assessment Tool

FFAT

Formålet med FFAT-projektet (Façade Fire Assessment Tool) er at hjælpe producenterne med at overvinde de eksisterende lovgivningsmæssige barrierer for brandsikkerhed ved at lancere det første kommercielle værktøj til vurdering af facadeelementers potentiale for at opnå en europæisk og asiatisk certificeringstest.
Projektansvarlig
Giorgio Marinelli
Forsknings- og innovationskonsulent

Projektet løber fra: 1. december 2016 til 30. november 2017 Læs mere
Facade Testing

Facade Testing

Projektet dækker udviklingen af en ny testmetode for faser af brand med fokus på behovet for at reducere prøvningsskalaen samt at anvende præstationsbaserede vurderinger.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. november 2016 til 1. november 2017 Læs mere
Projekt Brandårsager

Projekt Brandårsager

Formålet med Projekt Brandårsager var at opnå bedre brandsikkerhed i private hjem. Projektet kortlagde det data, der registreres ved bygningsbrande af en række centrale aktører samt indsamlede viden, der ligger uden for registreringssystemerne om brandårsager og skadeslidtes risikoadfærd.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Projektet løb fra: 1. oktober 2015 til 31. december 2016 Læs mere
Fire Tools

Fire Tools

Formålet med projektet var at skabe computersimuleringsværktøjer, metoder og modeller, der kan udnytte de traditionelle dyre og tidskrævende brandprøvninger optimalt.
Projektansvarlig
Dan H. Lauridsen
Lead Technical Consultant

Telefon: 23 35 50 44
E-mail: dhl@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2016. Læs mere
InnoBYG Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

InnoBYG Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektets formål var at illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2016. Læs mere
InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojektet: ”Fortætning af byggeri ved anvendelse af lette byggesystemer med bærende bygningsdele af træ” har arbejdet med emnet gennem indhentning af viden fra eksterne indlægsholdere på, og ved at udarbejde et katalog af eksempler på fortætning af en eksisterende bygningsmasse.
Projektet løb fra: 1. januar 2015 til 31. december 2015. Læs mere
MAT - Risikovurdering af nye materialer

MAT - Risikovurdering af nye materialer

Projektet formål var at fremme introduktionen af nye materialer i byggebranchen og ’det blå Danmark’ uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015. Læs mere
BIS - Brandteknisk innovationsstøtte

BIS - Brandteknisk innovationsstøtte

Formålet med projektet var at gøre førende brandteknisk viden og laboratoriefaciliteter tilgængelig for danske virksomheder.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015. Læs mere
InnoBYG-projektet "Brand og byggematerialer”

InnoBYG-projektet "Brand og byggematerialer”

Projektet havde til formål at opbygge og formidle viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber, fx plast og skummaterialer, kan blive anvendt under hensyn til brandsikkerhed i byggeriet.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2013. Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn