Tilbage

DBI Retningslinje 001, Godkendelse af installationsfirmaer

4. udgave. August 2013
40 sider

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI-medlemmer kan logge ind på medlemssiden og hente retningslinjen gratis.

DBI retningslinje 001: Automatiske brandsikringsanlæg - Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer.

DBI Retningslinje 001 anvendes som grundlag for godkendelse af firmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg. Der kan stilles krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de, i afsnit 12, nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma.

Retningslinjen træder i kraft 1. august 2013.

Retningslinjen erstatter Retningslinje 001, 3. udgave, juni 2009.

Den tidligere retningslinje kan frit downloades her: Retningslinje 001, 2009 (pdf)

Rettelse til retningslinje 001, 2009 kan frit downloades her: Rettelse til retningslinje 001, 2009 (pdf)

Related courses

Terms of use of the DBI website

Copyright © All material on DBI's website is protected by copyright law. If you are in any doubt about how to use our material, feel free to contact us at dbi@brandogsikring.dk.