Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Træning i undersøgelse af brandsteder med virtual reality

I samarbejde med det engelske firma RiVR tilbyder DBI en helt unik og ny måde at forbedre sin viden om, hvordan man bedst og mest hensigtsmæssigt tilgår, vurderer og undersøger et brandsted. Dette kan især være relevant for ansatte i forsikringsselskaber eller andre, som færdes på brandsteder.

Træningen foregår ved hjælp af virtual reality, hvor man iklædt et sæt VR-briller bevæger sig rundt på et meget realistisk brandstedsscenarie, som er designet unikt til træningsformål.

Virtual reality træning i forbindelse med brandsteder bruges med stor succes i flere andre lande af bl.a. politi, brandvæsen, brandundersøgere og lign.

Undervejs har man mulighed for at interagere med omgivelserne - bl.a. at samle genstande op, tage billeder til dokumentation og indtale lydnoter via online-diktafon.

Formålet med træningen er at styrke deltagerens basisviden og forudsætninger for bedre at kunne vurdere, hvordan man bedst gebærder sig på et brandsted uden at vigtig information går tabt samt hvilke informationer, der skal gives videre til øvrige parter som f.eks. DBI til videre undersøgelse.

Derudover bliver deltageren også bedre klædt på til at dokumentere brandstedet og dermed skabe det bedste grundlag for en efterfølgende vurdering af, om der skal foretages en brandundersøgelse. I sidste ende vil det betyde, at I kan spare tid og penge og opnå hurtigere sagsbehandling.

Realistisk

Scenariet er designet unikt til træningsformål

Risikofrit

Ingen helbredsmæssige risici

Fleksibelt

Kan afholdes i hele landet

Kontakt

Kim Hansen Afdelingsleder for Undersøgelse
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING