DBI's standardiseringsarbejde

DBI er involveret i både det danske , europæiske og internationale standardiseringsarbejde. I disse fora er vi med til at præge de standarder der kommer til at gælde inden for områder der relaterer sig til brandsikring og slukning af brand.

Danske Standarder

Repræsentanter fra DBI sidder i flere danske standardiserings udvalg under Dansk Standard (DS) . Både inden for reaktioner på brand, brandmodstandsevne og rumslukning er vi med til at præge arbejdet. 

Her kan du se DBI's deltagere i udvalgene .


Fælleseuropæiske Standarder

DBI er repræsenteret i en række udvalg under Comité Européen De Normalisation (CEN) hvor der arbejdes for standarder der skal indføres i den Europæiske Union. Mange er allerede gældende, og der er flere på vej. Information om de enkelte standarder og deres forventede implementeringsdato kan findes på denne side.


Her kan du se DBI's deltagere i udvalgene.Internationale Standarder

DBI er også involveret i internationalt standardiseringsarbejde , blandt andet gennem International Maritime Organization (IMO) . Her fastlægges regler for de brandkrav der gælder for skibe, og disses indretning.


Her kan du se DBI's deltagere i udvalgene.


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.