Tilbage

Branddagene 2018

Kursus kode: BRO15608
 • Kursusbeskrivelse

  Kom til årets Branddage 2018 DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles Branddag for byggeriets aktører. Vi har i år valgt at udvide konferencen, så den løber over to dage - den 17.-18. september i HUSET Middelfart og den 19.-20. september hos DBI i Hvidovre. Skiftet til BR18 er omfattende, og der er stadig mange nye ting at forholde sig til. I forbindelse med udsættelsen af Branddagen har vi derfor valgt at udvide arrangementet, så det kommer til at løbe over to dage – den 17.-18. september i HUSET i Middelfart og den 19.-20. september hos DBI i Hvidovre. Nedenfor ses programmet for Branddagene Dag 1: Det store overblik efter implementeringen af BR18
  • 08.00 - 09.00 Registrering og morgenmad
  • 09.00 – 09.15 Velkomst
   Anders Vestergaard
  • 09.15 – 10.30 Status på BR18 – hvor langt er vi?
   Undervisere: Brian V. Jensen & Annemarie Poulsen, DBI
  • Overblik og gennemgang af bygningsreglementets kapitler om brandforhold.
  • Indplacering i risikoklasser og brandklasser
  • 10.30 - 11.00 Kaffe og frugt - netværk i messeområde
  • 11.00 - 12.00 Beredskabernes rolle ved ansøgning om byggetilladelse.
   Undervisere: Rasmus Storgaard Petersen, Beredskabschef, Beredskab Øst (indlæg i Hvidovre), Jacob Christensen, Forebyggelseschef, Brand og Redning Sønderjylland (indlæg i Middelfart) .
  • Hvad er fokus ved fremtidige byggesager?
  • 12.15 – 13.00 Frokost – messeområde er åbent
  • 13.00 – 14.30 Metoder til dokumentation af brandsikkerhed
   Undervisere: Brian V. Jensen & Annemarie Poulsen, DBI.
  • Ansøgning om byggetilladelse efter 1.7.2018 – hvilke metoder findes og hvilken dokumentation skal tilvejebringes ved teknisk byggesagsbehandling?
  • Metoder for dokumentation af brandsikkerhed

  • Hvad mangler der svar på?

  • Rollen som certificeret brandrådgiver og dennes virke
  • 14.30 - 15.00 Kaffe/te og kage - netværk i messeområde
  • 15.00 – 16.60 Status på certificering af brandrådgivere – hvor langt er vi?
   Undervisere: Anders Frost-Jensen, DBI
  • 16.00 – 17.00 Messeområde er åbent
  Dag 2: Implementering af bygningsreglement i byggeriet
  • 08.00 - 09.00 Registrering og morgenmad
  • 09.00 – 09.15 Velkomst
   Anders Vestergaard
  • 09.15 – 10.30 Informationsindsats vedr. brandhæmmende træprodukter.
   Underviser: Peder Fynholm, Sektionsleder, Træ og Biomaterialer, Teknologisk Institut
  • Viden om anvendelse og begrænsninger.
  • Europæisk klassifikation af byggevarer
  • 10.30 - 11.00 Kaffe og frugt - netværk i messeområde
  • 11.00 - 12.00 Brandteknisk design af høje bygninger.
   Underviser: Susanne Wrist-Jensen, Rambøll
  • Hvilke problemstillinger indtræder ved byggeri over 45 meter.?
  • Hvilke erfaringer har vi høstet i DK og hvordan skal man agere som rådgiver.
  • 12.15 – 13.00 Frokost – messeområde er åbent
  • 13.00 - 14.30 Brandspredning på og i ydervægge og tage
   Undervisere: Tom Eiken Abildgaard, COO – Technical Manager, Scandi Supply a/s og Anders B Vestergaard, DBI.
  • BR18 stiller krav til at der skal sikres mod brandspredning på og i tage og ydervægge. Hvad betyder det for hvordan byggeri skal brandsikres i fremtiden?
  • Brandspredning i ventilerede hulrum
  • Hvor skal der være fokus?

  • Udvikling af europæisk facadestandard
  • 14.30 - 15.00 Kaffe/te og kage - netværk i messeområde
  • 15.00 - 16.00 Fællesnævnere i komplekst byggeri
   Underviser: Jens Husbjerg, Projektchef Brand, MOE a/s.
  • Hvornår er et byggeri i BR18 komplekst og utraditionelt i relation til brandsikring?
  • Hvilken brandstrategi bør anvendes, hvordan dokumenteres det og hvor er udfordringerne?
  • Hvordan sikres mulighed for evakuering, henholdsvis horisontal og vertikal.
  Pris for deltagelse på begge dage kr. 6.500,00 ekskl. moms Pris for deltagelse på en af dagene kr. 3.450.00 ekskl. moms. Køb af enkeltdage gælder kun i Hvidovre

  Målgruppe

  Branddagene henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

  Varighed

  2 dage

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 3.450,00
(medlem)
DKK 3.450,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
19. september 2018
2 dage
Kursusdatoer
19. september 2018 kl. 09:00 - 17:00
20. september 2018 kl. 09:00 - 16:00
19. september 2018 09:00 - 17:00
Fuld booket
20. september 2018 09:00 - 16:00

Branddagene 2018

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til efteruddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Lonni Nejlund
Lonni Nejlund Kursuskoordinator for DBI kurser og Skræddersyede firmakurser
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.